De FP-Werkwijze nader toegelicht

De FP-werkwijze is een innovatieve aanpak in de jeugdzorg die direct handvatten biedt voor een integrale samenwerking tussen zorg- en hulpverleners totdat het probleem waar het kind mee kampt meetbaar is opgelost.

Het FP is daarbij het online hulpmiddel dat snel en overzichtelijk laat zien hoe een kind thuis, op school en in de vrije tijd functioneert. Je gebruikt het voor vroeg-signalering en het biedt handvatten voor de ondersteuning. Daarbij is de relevante vraag steeds: “Hoe gaat het nu met dit kind en wat is er nu nodig?” De aanpak brengt de actuele situatie van een kind of jongere systematisch in beeld en komt tot een op handelen gerichte benadering. Ondersteuningstrajecten worden in kleine stappen uitgevoerd, geëvalueerd en vervolgens bijgestuurd. Opschalen waar nodig, afschalen waar mogelijk.

Ontstaan van de FP-werkwijze

De FP-werkwijze werd in de loop van 25 jaar door jeugdpsychiater Michiel Noordzij ontwikkeld als antwoord op de vraag naar handelingsadviezen, zowel op scholen als in de omgeving van het werkveld van de jeugdzorg. In zijn instelling is het werken met het FP verder ontwikkeld en heeft het tot opmerkelijke resultaten geleid. Na een lange periode van toetsen en testen is met de inzet van slimme software de huidige online versie van het FP ontwikkeld. Ondertussen werken vele instellingen, kinderpsychiaters, gemeenten en scholen met het FP en volgens de FP-werkwijze. Ondertussen bereiken instellingen, kinderpsychiaters, gemeenten en scholen met de FP-werkwijze hun resultaten snel op een moderne en laagdrempelige wijze.

Op weg naar Jeugdhulp op maat

Kan je een kind ondersteunen vóórdat het thuis en op school vast loopt?

Door onze 25 jarige ervaring in het verbinden van onderwijs en zorg hebben wij dit geleerd: hoe eerder je een kind kunt helpen, des te beter het is. Om de ondersteuningsbehoefte snel en volledig in kaart te brengen hebben we een slim instrument ontwikkeld voor ouders, docenten en zorgverleners. Om een FP in te vullen hoef je geen expert te zijn; je moet alleen het kind kennen. Het programma zorgt ervoor dat je niets vergeet. SFP helpt u zonodig bij het ondersteunen en ontwikkelen van een juiste aanpak en zorg voor het kind.

Maatwerk

Zorg- en ondersteuningsbehoeften zijn sterk individueel bepaald. Door agile te werken met het FP kies je bij elke vraagstelling de juiste ketenpartner. Samenwerking tussen zorgbedrijven vraagt om een goede afstemming. Het FP maakt dit mogelijk.

  • Opschalen waar nodig, afschalen waar mogelijk
  • Methodische aanpak
  • Functionele verbinding in de jeugdzorg

Mensen betrokken bij SFP

De Stichting FunctioneringsProfiel is de organisatie achter het FP en heeft een Raad van Advies en een Bestuur.

De RvA van SFP bestaat uit:

  • Swanet Woldhuis, clusterhoofd Richtlijnen & Wetenschap bij het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en vicevoorzitter van de raad van toezicht van GGZ Eindhoven.
  • Peter van Osch, consultant BMC
  • Jan Veldsink, kerndocent van de MBA-module Security and Cyber Risks verbonden aan Nyenrode University en Senior adviseur Artificial Intelligence and Security @Rabobank

Het Bestuur van SFP bestaat uit:

Meer weten?

Met plezier vertellen we u meer over het FP en de SFP. U kunt ons bereiken via:

Fred Kofman, Kees Romeijnders of Jeroen van Eijndhoven

Telefoon              : tel: +31 (0)88 9 723 730

Website               : www.stichtingfp.nl

Mail                     : info at stichtingfp.nl