• FP wordt gebruikt voor aanmelding voorafgaand aan opname, bij ontslag en vervolgbericht aan behandelaars of begeleiders in regio
  • FP geeft daarmee uniformiteit in rapportage voor, tijdens en na opname
  • Dat maakt gebruik van FP in gehele regio mogelijk: ontschotting