Je wilt gewoon het beste

Gelukkig gaat het meestal gewoon goed en is er geen reden voor bezorgdheid over je kind of kinderen. Soms kan het ook minder goed gaan en maak je je wel zorgen.

Helaas weet je als ouder niet altijd waar het aan ligt. Is het de thuissituatie, speelt er iets op school of zijn er andere zaken die op de achtergrond een rol spelen? Dan kan zo maar ineens de situatie ontstaan dat je er als ouder zelf even niet meer uitkomt. Advies, tips en hulp van buiten, al was het maar een frisse kijk, kan dan welkom zijn.

Hoe gaat het met mijn kind

Meerdere mensen maken jouw kind dagelijks of wekelijks mee en hebben een beeld bij het functioneren. Denk aan school waar de leraar of lerares dagelijks met jouw kind te maken heeft en zich een beeld vormt bij het gedrag en het niveau van vaardigheden. Maar ook bijvoorbeeld bij de sportvereniging waar een trainer een beeld heeft hoe het kind meekomt in de groep. En natuurlijk thuis waar je zelf als ouder het gedrag van je kind ervaart en ziet hoe hij of zij het doet. Als ergens een ‘niet pluis gevoel’ ontstaat, en je kan zelf de vinger niet direct op de zere plek leggen, kan dit aanleiding geven om met advies, tips en hulp van buiten er achter te willen komen waar dit aan ligt. De FP-aanpak kan hier bij uitkomst bieden.

Wat moet ik nú doen

Het start vaak met een ‘niet pluis gevoel’. Dat kan van door het kind afgegeven en door jezelf opgepikte signalen komen. Bijvoorbeeld door veranderend gedrag thuis of afnemende prestaties op school. Of het kan ook een leraar of iemand anders uit de omgeving zijn die een signaal afgeeft dat er afwijkend of veranderd gedrag is. De eerste stap zal waarschijnlijk zijn je kind te vragen of hij of zij wil vertellen of er iets aan de hand is en zo ja wat er aan de hand is. Waarschijnlijk heb je dat al gedaan en heeft dat nog niet tot het inzicht geleid hoe je je kind het beste kunt helpen. Of je hebt wel al een idee wat er aan de hand is maar vindt het lastig om te bepalen waarmee jouw kind het best en snelst geholpen is.

Waar helpt het FP

Het FP helpt vast te stellen hoe het nu gaat met jouw kind en wat er nú nodig is om de situatie te verbeteren. Het ‘niet pluis gevoel’ moet niet leiden tot te veel en belastend onderzoek bij het kind. Noch moet het leiden tot te lang afwachten. Het FP biedt uitkomst omdat het niet belastend is voor het kind en snel door meerdere betrokkenen online kan worden ingevuld. Het is als een scherpe foto van het kind die de hele situatie waarin het zich bevindt helder weergeeft. Je hebt daardoor direct een beeld van de aangrijpingspunten waarop het kind of diens omgeving nu kan worden ondersteund. Die ondersteuning wordt in kleine stappen uitgevoerd en steeds bijgestuurd.

De FP-aanpak in praktijk

De FP-aanpak maakt gebruik van een online vragenlijst die door diverse mensen rond het kind kan worden ingevuld. Naast jou als ouder kan ook een leraar of bijvoorbeeld een sport-coach of opa en/of oma als deelnemer worden gevraagd. En iedere deelnemer kan dat doen op een voor hem of haar gewenst moment. Iedere deelnemer wordt langs een aantal onderwerpen geleid. Als daar geen zorgen over zijn ga je snel verder. Als er enige of erge zorgen zijn, wordt dat verder uitgediept. Niet te veel, niet te weinig.

De uitkomsten worden naast elkaar gelegd en besproken. Het bespreken van ieders inzicht leidt meestal al tot meer begrip en het starten van een meer gezamenlijke aanpak. Iedereen is betrokken en denkt mee.

Nadat afspraken over de aanpak zijn gemaakt, wordt een evaluatiedatum vastgesteld. Het FP wordt dan herhaald om het effect van de gekozen aanpak vast te stellen. Alle betrokkenen geven opnieuw hun visie op de actuele situatie van het kind. Dit voedt het overleg en maakt bijsturen mogelijk. Er wordt steeds gezamenlijk beslist en in kleine stapjes gehandeld. Gebruik van het FP hierbij zorgt dat niets wordt gemist.

Voorbeeld bezorgde ouder

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld proberen we de FP-werkwijze verder te verduidelijken.

Een jongen van 10 jaar, loopt vast op school en zit niet lekker in zijn vel. Leerkrachten hebben zorgen over de communicatievaardigheden van de jongen.   

Zonder het kind te belasten wordt op initiatief van de onderwijsinstelling een FP ingevuld door ouders, leerkrachten en de zorgfunctionaris op school. Analyse van de ingevulde FP’s geeft aanwijzingen voor een ontwikkelingsstoornis bij de jongen en geeft een goed beeld van symptomen en vaardigheden en de actuele situatie in zijn leefomgeving.

De gemaakte FP-analyse is richtinggevend voor de ouders en geeft een indicatie voor aanvullende diagnostiek. Gerichte en tijdige verwijzing naar juiste instantie wordt daarmee mogelijk. Hier werd duidelijk dat bij dit kind nadere diagnostiek nodig was. De gemaakte FP-analyse maakte een tijdige en gerichte verwijzing mogelijk. Er werd geen tijd verloren, er was een korte doorlooptijd en alle partijen werden bij de beslissing betrokken.

Contact

Met plezier vertellen we u meer over het FP en de SFP. U kunt ons bereiken via:

Fred Kofman, Kees Romeijnders of Jeroen van Eijndhoven

Telefoon              : tel: +31 (0)88 9 723 730

Website               : www.stichtingfp.nl

Mail                     : info at stichtingfp.nl